ფრანჩაიზის ფლობა საშუალებას გაძლევთ გახდეთ City Chicken ბრენდის ოჯახხის წევრი და მიიღთ წვდომა შემოწმებულ ბიზნეს სისტემებზე, პროცესებზე, პროდუქტებზე, ტრენინგებზე და დახმარებაზე (“ფრენშაიზორისგან”) ფიქსირებული საფასურის სანაცვლოდ.

ფრანჩაიზის მოპოვების უფლების პროცესი მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

1) აპლიაცია

დაგვიკავშირდით (მელილი: citychicken01@gmail.com ტელ: 511 13 68 83 ) და გამოგიგზავნით აპლიკაციის ფორმას, რომლის შევსებაც სავალდებულოა, რომ გახდეთ City Chicken-ის ფრანჩაიზის მფლობელი.

2) შეხვედრა

თუ გამომგზავნილი აპლიკაცია ჩვენთვის საინტერესო აღმოჩნდება დაგიკავშირდებით, რომ გაგაცნოთ ჩვენი ბრენდი, სამომავლო შესაძლებლობები და განვითარების პოტენციალი, შევათანხმოთ პირობები და დავგეგმოთ კონტრაქტის გაფორმების ფორმალური მხარე.

3) ადგილმდებარეობის შერჩევა

რესტორნის ლოკაციის მოძებნა და პოტენციალის შეფასება

4) დიზაინი

ჩვენი დიზაინერი კორპორატიული სტანდარტების მიხედვით დაგეიგეგმავთ და შექმნის როგორც ინტერერის ასევე ექსტერიერის დიზაინს, რომლის საფუძველზეც მოხდება სარემონტო სამუშაობეის ხარჯთაღრიცხვის შედგენა და დამატებით მთლიანი პროექტის ღირებულების განფასება სამზარეულო აღჭურვილობის ჩათვლით.

5) ინსტალაცია

რესტორნის რემონტი და აღჭურვა

6) ტრეინინგი

ოთხი კვირის მანძლზე თქვენი თანამშრომლები გაივლიან პრაქტიკულ სწავლებას ჩვენ მომქმედ რესტორანში,დამატებით ორი კვირის მანძილზე ჩვენი წარმომადგენელი უკვე თქვენ რესტორნაში უხელმძღვანელებს ბიზნესის მართვის გადმობარების პროცესებს. 

7) გახსნა

ამ ეტაპზე  თქვენ უკვე მზად ხართ გასახსნელად. ჩვენ ერთად საზეიმო განწყობით გავუღებთ კარებს პირველ მომხმარებლებს და მუმდმივად გაგიწევთ დახმარებას რომ ერთად გავაძლიეროთ  და ვიამაყოთ ქართული სწრაფი კვების ბრენდი City chicken-ით.


ფრანჩაიზის ღირებულება 10 000 აშშ

ლოიალითი: ბრუნვის 5%